Trang chủ / / DIỄN VIÊN KWON SANG WOO SANG VIỆT NAM THAM DỰ LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA SHIMEX SÀI GÒN